часы  

Ортопедичні вироби від ПП

"БИНТ

Головна статті
Правові основи діяльності підприємств з оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів
Спеціальний торговий патент; Фінансові санкції
Умови ліцензування оптової торгівлі лікарськими засобами
Умови ліцензування роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Документи, які необхідні для погодження паспорту аптеки
Всі сторінки

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВКожний суб`єкт підприємницької діяльності, отримавши державну реєстрацію та ліцензію на вид діяльності, повинен одержати дозвіл на початок роботи. У відповідності з Законом України “Про охорону праці, суб`єкт (власник), який створив нове підприємство, зобов`язаний одержати  дозвіл на початок роботи від органів державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці). Цей дозвіл видається при наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду та санітарно-епідеміологічної служби.

 

Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом, який дозволяє експлуатацію підприємства в робочих режимах. У разі прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об`єктів державною комісією, утвореною в установленому порядку, дозвіл не оформляється.

Record ID:28 does not exist!

Для отримання дозволу на початок роботи власник підприємства повинен подати заяву до відповідного органу державного нагляду за охороною праці.

 

Підставою для видачі дозволу на початок роботи  державним підприємствам є акт приймальної комісії, оформлений у встановленому порядку.

 

Для отримання дозволу на початок роботи підприємствам інших форм власності необхідно подати такі документи:

 

Про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності і ліцензію на вид діяльності, який вказаний в установчих документах;

 

Про контрольне обстеження підприємства органами державного нагляду за охороною праці;

 

Про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробництва та наявності у них знань з питань охорони праці;

 

Про дозвіл відповідних органів  на утилізацію відходів виробництва.

 

Рішення про видачу дозволу на початок роботи підприємства приймається органами державного нагляду за охороною праці протягом 10 днів з часу подачі заяви.

 

У разі невиконання підприємствами умов дії дозволу на початок роботи підприємства, орган, який його видав, має право скасувати цей дозвіл.

 

 

 

Правила торгівлі. Торговий патент

 

Аптека, будучи закладом охорони здоров`я, одночасно є торговельним  закладом, оскільки займається торгівлею лікарськими засобами. Тому працівники аптек в своїй роботі, крім галузевих нормативних актів, керуються також тими ж постановами і  наказами, що регулюють торговельну діяльність. Це постанова КМ України від 15.06.2006 р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, “Правила продажу непродовольчих товарів”, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв”язків і торгівлі України від 27.05.96 р. №294, Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»., Закон України «Про захист прав споживачів»,   2006 р. та інші.

 

Ці правила визначають загальні умови заняття торговельною діяльністю, основні вимоги до торговельної сітки і торговельному обслуговуванню громадян незалежно від форми власності.

 

Торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Торговельна діяльність може здійснюватися громадянами України, особами без громадянства, громадянами інших держав і юридичними особами всіх форм власності згідно з чинним законодавством.

 

Торговельна діяльність в Україні у фармацевтичній галузі регулюється Законами України: “Про споживчу кооперацію,,””Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, “Про лікарські засоби” тощо.

 

Торговельна діяльність аптечних установ здійснюється у сфері оптової та роздрібної торгівлі. Особливості продажу лікарських засобів визначаються окремими правилами, затвердженими наказами МОЗ України “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби та вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень” від 19.07.2005 р. № 360, “Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення,  ціни на які підлягають державному регулюванню” від 03.12.2001 р. № 480/294.,а також постановою КМ України від 17.11.04 р.  №1570 “Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах та  іншими законодавчими та нормативними актами.

 

Працівники, які обслуговують населення, повинні знати принципи розміщення товарів з врахуванням їх фармакотерапевтичної дії, фізико-хімічних властивостей тощо, а також правила роботи на реєстраторах розрахункових операцій, порядок розрахунків; правила санітарії та особистої гігієни, затверджені наказом МОЗ України №275, правила техніки безпеки і пожежної безпеки.

 

Підприємства і організації всіх форм власності, громадяни-суб`єкти підприємницької діяльності, які проводять розрахунки зі споживачами у сфері торгвілі за готівку, повинні:

 

- Проводити розрахунки через зареєстровані реєстратори розрахункових операцій; в даний час більшість аптек використовують для цього комп`ютерні програми, згідно з якими реєструється не тільки назва лікарського засобу, а й ціна і, що важливо, наявність цього лікарського засобу в аптеці.

 

- Обов`язково видавати споживачеві касовий чек.

 

- Вести журнал використання реєстраторів розрахункових операцій, складати звіт з операцій, здійснених на апараті.

 

- У разі наявності книги ОРО (облік реєстраційних операцій), зареєстрованої на РРО, необхідно підклеювати фіскальні звітні чеки на відповідних сторінках ОРО; щоденно записувати про рух готівки та суми розрахунків; у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії здійснювати записи за обліком розрахункових квітанцій.

 

- Забезпечити зберігання документів протягом терміну, встановленого законодавством.

 

- Подавати звіт в державну податкову адміністрацію не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.

 

- Реалізовувати товари при наявності цінника на товар.

 

- Згідно з наказом Мін. Економіки від 12.03.98 р. № 24, дозволена реалізація лікарських засобів без використання реєстраторів розрахункових операцій в аптечних пунктах, розміщених в установах охорони здоров`я, а також в аптеках, аптечних пунктах і аптечних кіосках, розташованих у сільській місцевості.

 

Суб”єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки з покупцями за готівку, повинні купувати у державних податкових органах по місцю знаходження суб`єкта або структурних підрозділів торговий патент.

 

Торговий патент- це державне свідоцтво, яке дає право суб`єкту  господарювання або його структурним підрозділам на заняття  певними видами підприємницької діяльності, вказаними в цьому патенті,впродовж встановленого строку.. Цей документ не дає права  суб`єкту підприємницької діяльності на інтелектуальному власність.   Для отримання торгового патенту суб`єкт підприємницької діяльності подає у державний податковий орган заяву, в якій вказує найменування суб`єкта підприємницької діяльності, його юридичну адресу або його структурного підрозділу, для якого купується патент; довідку органу, що встановив місцезнаходження  суб`єкта; вид підприємницької діяльності; документ про повну або часткову оплату вартості торгового патенту. Відомості, наведені в поданій підприємцем заявці, посадова особа органу державної податкової служби звіряє з оригіналами первинних документів, на підставі яких заповнюється ця заявка, реєструє її в журналі обліку заявок і заповнює бланк торгового патенту.

 

Тому разом з заявкою у податкову необхідно нести:

 

2. Статут підприємства

 

3. Свідоцтво про державну реєстрацію

 

4. Документ, що засвідчує право власності або оренди на об’єкт, де планується здійснювати діяльність, яка патентується

 

5. Дозвіл на розташування відокремленого підрозділу, де планується здійснювати діяльність, яка патентується

 

6. Оригінал пільгового патенту, у разі придбання спеціального торгового патенту

 

7. Платіжне доручення чи квитанція про одноразову сплату вартості торгового патенту .   Разом з заявкою на придбання патенту і відповідними документами до податкового органу необхідно подати платіжне доручення чи квитанцію про одноразову сплату вартості торгового патенту або про попередню сплату його вартості (для спеціального патенту).

 

 

 

Торговий патент має наступні реквізити:     Найменування його власника; вид підприємницької діяльності; місцезнаходження торговельної точки (адреса); термін дії торгового патенту (один рік); місцезнаходження державного податкового органу, який видав цей патент; відмітку податкового органу про одержання плати за патент .    Різновидом торгового патенту є пільговий торговий патент, який видається аптекам, аптечним пунктам і аптечним кіоскам, котрі здійснюють торговельну діяльність у сфері реалізації готових лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також вітамінів для населення, ветеринарних препаратів, зубних паст, косметичних серветок,  тампонів, інших видів санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометріві, індивідуальних діагностичних приладів (незалежно від країни-виробника). Пільговий торговий патент, вартість якого становить 25 грн на весь термін його дії, видається на торговельну діяльність окремими видами виключно вітчизняних товарів та окремим підприємствам. У пільговому торговому патенті обов'язково вказується повний перелік товарів, якими підприємство має намір торгувати.